Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:328 · Visa fulltext
Lag (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:143, bet. 2009/10:SkU47, rskr. 2009/10:247
Ändring, SFS 2011:119
Rubrik: Förordning (2011:119) om ikraftträdande av lagen (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr. av 2010:328