Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1767 · Visa fulltext
Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60, EUTL108/2007 s1
CELEX-nr: 32007L0002
Ändring, SFS 2016:321
Rubrik: Lag (2016:321) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU6, rskr. 2015/16:165
Ändring, SFS 2017:1280
Rubrik: Lag (2017:1280) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2018:315
Rubrik: Lag (2018:315) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:593
Rubrik: Lag (2018:593) om ändring i lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289