Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1622 · Visa fulltext
Alkohollag (2010:1622)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL256/1987 s1, EUTL139/2004 s1, EGTL288/1993 s12
CELEX-nr: 31998LOO34, 31998LOO48, 31987R2658, 32004R0852, 31993R3199
Ändring, SFS 2011:102
Rubrik: Lag (2011:102) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24, rskr. 2010/11:162
Ändring, SFS 2011:1110
Rubrik: Lag (2011:1110) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 8 kap. 12 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU4, rskr. 2011/12:24
Ändring, SFS 2012:205
Rubrik: Lag (2012:205) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 4 kap. 2 §, 8 kap. 1, 6, 8, 15 §§, 11 kap. 9 §, 12 kap. 1 §; nya 8 kap. 1 a , 1, b §§, 9 kap. 20 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:61, bet. 2011/12:SoU15, rskr. 2011/12:190, EUTL139/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0852
Ändring, SFS 2013:635
Rubrik: Lag (2013:635) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 9 kap. 1, 7, 12, 16 §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2014:121
Rubrik: Lag (2014:121) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: nya 9 kap. 15 a, 15 b §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Ändring, SFS 2014:770
Rubrik: Lag (2014:770) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §, 9 kap. 2, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:327
Rubrik: Lag (2015:327) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:285
Rubrik: Lag (2016:285) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:450
Rubrik: Lag (2018:450) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 13 kap 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:580
Rubrik: Lag (2018:580) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: upph. 9 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:1688
Rubrik: Lag (2018:1688) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 13 kap. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1726
Rubrik: Lag (2018:1726) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 b §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2019:345
Rubrik: Lag (2019:345) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 10, 11 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 1, 3, 4 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 6 kap. 8, 9, 10 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 9 kap. 2, 20 §§, 11 kap. 3, 6, 7, 9 och 11 §§, 12 kap. 1, 5 §§, rubr. till 7 kap., 8 kap.; ny 10 a §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2020:876
Rubrik: Lag (2020:876) om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16, direktiv (EU) 2015/1535