Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1011 · Visa fulltext
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:38
Ändring, SFS 2014:692
Rubrik: Lag (2014:692) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest.
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:379
Rubrik: Lag (2016:379) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 16, 18, 19, 36 §§, rubr. närmast efter 5 §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:94, bet. 2015/16:FöU11, rskr. 2015/16:200, direktiv 2014/28/EU
Ändring, SFS 2017:264
Rubrik: Lag (2017:264) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 29, 30 §§; ny 29 a §
Ikraft: 2017-05-15
Förarbeten: Prop. 2016/17:92, bet. 2016/17:FöU10, rskr. 2016/17:195
Ändring, SFS 2017:762
Rubrik: Lag (2017:762) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:1138
Rubrik: Lag (2017:1138) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 29, 29 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65
Ändring, SFS 2018:579
Rubrik: Lag (2018:579) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2020:903
Rubrik: Lag (2020:903) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 29 a, 30 §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31
Ändring, SFS 2021:657
Rubrik: Lag (2021:657) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 9, 10, 19, 20, 27, 36 §§; nya 9 a, 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 20 a §§, rubr. närmast före 9 a, 20 §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:158, bet. 2020/21:FöU9, rskr. 2020/21:352
Ändring, SFS 2022:1123
Rubrik: Lag (2022:1123) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 22, 27 §§; nya 25 a, 25 b, 25 c, 25 d, 25 e, 25 f §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2023:374
Rubrik: Lag (2023:374) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 21 §; nya 21 a, 21 b, 21 c §§
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:102, bet. 2022/23:JuU25, rskr. 2022/23:215, direktiv (EU) 2021/555
Ändring, SFS 2023:391
Rubrik: Lag (2023:391) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 17, 18, 21 §§
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:87, bet. 2022/23:JuU28, rskr. 2022/23:210
Ändring, SFS 2023:874
Rubrik: Lag (2023:874) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 29, 29 a §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:33, bet. 2023/24:JuU4, rskr. 2023/24:84
Ändring, SFS 2024:478
Rubrik: Lag (2024:478) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 21 a, 21 b, 21 c, 33, 36 §§; nya 21 d, 30 a §§
Ikraft: 2024-07-08
Förarbeten: Prop. 2023/24:139, bet. 2023/24:FöU12, rskr. 2023/24:275