Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:866 · Visa fulltext
Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:169, bet. 2008/09:MJU23, rskr. 2008/09:289
Ändring, SFS 2011:618
Rubrik: Lag (2011:618) om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 10 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2014:1025
Rubrik: Lag (2014:1025) om ändring i lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2014-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364, EUTL343/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1224