Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:865 · Visa fulltext
Kommissionslag (2009:865)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2009-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:88, bet. 2008/09:CU23, rskr. 2008/09:247
Ändring, SFS 2017:698
Rubrik: Lag (2017:698) om ändring i kommissionslagen (2009:865)
Omfattning: ändr. 2, 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2022:265
Rubrik: Lag (2022:265) om ändring i kommissionslagen (2009:865)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2022-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212