Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:730 · Visa fulltext
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2010:1634
Rubrik: Lag (2010:1634) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2013:41
Rubrik: Lag (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-04-12
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/113:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:42
Rubrik: Lag (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 28 §; ny 16 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:627
Rubrik: Lag (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:628
Rubrik: Lag (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 § i 2013:41
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1029
Rubrik: Lag (2013:1029) om ändring i lagen (2013:627) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 § i 2013:627
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2013:1030
Rubrik: Lag (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 § i 2013:628
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2014:120
Rubrik: Lag (2014:120) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: nya 21 a, 21 b §§
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16, rskr. 2013/14:164
Ändring, SFS 2015:200
Rubrik: Förordning (2015:200) om ikraftträdande av lagen (2013:42) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2013:42
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG
Ändring, SFS 2015:325
Rubrik: Lag (2015:325) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:333
Rubrik: Lag (2015:333) om ändring i lagen (2013:1030) om ändring i lagen (2013:628) om ändring i lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16 § i 2013:1030
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:134
Rubrik: Förordning (2016:134) om ikraftträdande av lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2013:41
Förarbeten: direktiv 2011/62/EU
Ändring, SFS 2019:321
Rubrik: Lag (2019:321) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Omfattning: ändr. 16, 17, 19, 20, 21 §§; ny 3 a §
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235