Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:724 · Visa fulltext
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272
Ändring, SFS 2009:857
Rubrik: Lag (2009:857) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:865
Rubrik: Lag (2010:865) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 1, 17 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:943
Rubrik: Lag (2010:943) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2018:1367
Rubrik: Lag (2018:1367) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 7, 10, 17, 18 §§; nya 5 a, 5 b, 18 a, 18 b, 18 c §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409
Ändring, SFS 2019:938
Rubrik: Lag (2019:938) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Omfattning: ändr. 3, 5 b, 19 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48