Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:704 · Visa fulltext
Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303, EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082
Ändring, SFS 2018:834
Rubrik: Lag (2018:834) om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2022:63
Rubrik: Lag (2022:63) om ändring i lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022-03-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:48, bet. 2021/22:NU7, rskr. 2021/22:130.