Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:619 · Visa fulltext
Lag (2009:619) om djurskyddskontrollregister
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:143, bet. 2008/09:MJU24, rskr. 2008/09:252
Ändring, SFS 2011:617
Rubrik: Lag (2011:617) om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Ändring, SFS 2018:369
Rubrik: Lag (2018:369) om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister
Omfattning: upph. 11 §, rubr. närmast före 3, 11 §§; nuvarande 2 § betecknas 3 §, nuvarade 3 § betecknas 2 §; ändr. 2, 3, 5, 6, 12 §§, rubr. närmast före 1 §; nya rubr. närmast före 2, 3 §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2018:1195
Rubrik: Lag (2018:1195) om ändring i lagen (2009:619) om djurskyddskontrollregister
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401