Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:366 · Visa fulltext
Lag (2009:366) om handel med läkemedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Ändring, SFS 2009:733
Rubrik: Lag (2009:733) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §; nya 2 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 9 kap. 1 a §, rubr. närmast före 2 kap. 6 a §
Ikraft: 2009-11-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2009:734
Rubrik: Lag (2009:734) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2009-11-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288
Ändring, SFS 2010:270
Rubrik: Lag (2010:270) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 11 §§
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:96, bet. 2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222
Ändring, SFS 2010:1324
Rubrik: Lag (2010:1324) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6
Ändring, SFS 2013:38
Rubrik: Lag (2013:38) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 1 §; nya 3 a kap., 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2013-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 102/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:39
Rubrik: Lag (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: nuvarande 3 kap. 3 a § betecknas 3 kap. 3 b §, ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 b §, 4 kap. 2 §; ny 3 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-04-12
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:40
Rubrik: Lag (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §; ny 2 kap. 10 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:40, bet. 2012/13:SoU7, rskr. 2012/13:146, EUTL174/2011 s74
CELEX-nr: 32011L0062
Ändring, SFS 2013:519
Rubrik: Lag (2013:519) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ny 3 kap. 3 c §
Ikraft: 2013-10-28
Förarbeten: Prop. 2012/13:118, bet. 2012/13:SoU25, rskr. 2012/13:270, EUTL299/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0026
Ändring, SFS 2013:623
Rubrik: Lag (2013:623) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 8 kap. 2 §; nya 2 kap. 10 b §, 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 b §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:624
Rubrik: Lag (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 § i 2013:39
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1025
Rubrik: Lag (2013:1025) om ändring i lagen (2013:623) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 10 b §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 8 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 10 b § i 2013:623
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2013:1026
Rubrik: Lag (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 § i 2013:624
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2014:462
Rubrik: Lag (2014:462) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2014:463
Rubrik: Lag (2014:463) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ändring, SFS 2015:199
Rubrik: Förordning (2015:199) om ikraftträdande av lagen (2013:40) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2013:40
Förarbeten: direktiv 2001/83/EG
Ändring, SFS 2015:323
Rubrik: Lag (2015:323) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 5 §§, 2 kap. 1, 5 §§, 3 kap. 3 §, 3 a kap. 2 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:329
Rubrik: Lag (2015:329) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 a § i 2013:39
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:332
Rubrik: Lag (2015:332) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 § i 2013:1026
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2015:334
Rubrik: Lag (2015:334) om ändring i lagen (2014:463) om ändring i lagen (2013:1026) om ändring i lagen (2013:624) om ändring i lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 § i 2014:463
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:133
Rubrik: Förordning (2016:133) om ikraftträdande av lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2013:39
Förarbeten: direktiv 2011/62/EU
Ändring, SFS 2016:529
Rubrik: Lag (2016:529) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Ändring, SFS 2018:488
Rubrik: (2018:488) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Ändring, SFS 2018:1106
Rubrik: Lag (2018:1106) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 6, 11 §§, 3 kap. 3 §; nytt 3 b kap., ny 2 kap. 3 a §, rubr. närmast före 2 kap. 3 a
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353
Ändring, SFS 2018:1107
Rubrik: Lag (2018:1107) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 6, 9, 10 b §§; nytt 2 a kap., ny 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353
Ändring, SFS 2018:1108
Rubrik: Lag (2018:1108) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §; ny 2 kap. 9 a §, rubr. närmast före 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:157, bet. 2017/18:SoU24, rskr. 2017/18:353
Ändring, SFS 2018:1215
Rubrik: Lag (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Ändring, SFS 2018:1275
Rubrik: Lag (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 3 a kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-31
Förarbeten: Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417
Ändring, SFS 2019:320
Rubrik: Lag (2019:320) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: upph. 3 kap. 3 a §; nuvarande 3 kap. 3 b, 3 c §§ betecknas 3 kap. 3 a, 3 b §§; ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 6 §, 3 kap. 3 §, den nya 3 kap. 3 a §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2019-08-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235
Ändring, SFS 2019:323
Rubrik: Lag (2019:323) om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 § i 2018:1215
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235
Ändring, SFS 2019:325
Rubrik: Lag (2019:325) om ändring i lagen (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 § i 2018:1275
Förarbeten: Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:23
Ändring, SFS 2020:308
Rubrik: Lag (2020:308) om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1215
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2021:917
Rubrik: Förordning (2021:917) om ikraftträdande av lagen (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ikrafttr. av 2018:1275
Ändring, SFS 2021:1126
Rubrik: Lag (2021:1126) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 10 b §§; nya 2 kap. 10 c, 11 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 10 c §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:220, bet. 2021/22:SoU7, rskr. 2021/22:62
Ändring, SFS 2023:91
Rubrik: Lag (2023:91) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3 §§; ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2023-04-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:13, bet. 2022/23:MJU5, rskr. 2022/23:135
Ändring, SFS 2023:188
Rubrik: Lag (2023:188) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §, 3 kap. 3 §; ny 1 kap. 6 §, rubr. närmast före 1 kap. 6 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:45, bet. 2022/23:SoU11, rskr. 2022/23:164