Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1427 · Visa fulltext
Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:218, bet. 2009/10:JuU3, rskr. 2009/10:33, EUTL76/2005 s16, EGTL12/2001 s1
CELEX-nr: 32005F0214, 32001R0044
Ändring, SFS 2010:1439
Rubrik: Lag (2010:1439) om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2013:844
Rubrik: Lag (2013:844) om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 11 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16, EUTL81/2009 s24
CELEX-nr: 32009F0299