Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1424 · Visa fulltext
Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:22, bet. 2009/10:MJU10, rskr. 2009/10:100, EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EUTL39/2008 s16, EUTL148/2008 s1, EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32006R0509, 32006R0510, 32008R011, 32008R0479, 32004R0882
Ändring, SFS 2011:411
Rubrik: Lag (2011:411) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22, rskr. 2010/11:201, EUTL299/2007 s1
CELEX-nr: 32007R1234
Ändring, SFS 2014:710
Rubrik: Lag (2014:710) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:766
Rubrik: Lag (2015:766) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4, rskr. 2015/16:47
Ändring, SFS 2017:488
Rubrik: Lag (2017:488) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ny 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:155, bet. 2016/17:MJU21, rskr. 2016/17:280
Ändring, SFS 2017:756
Rubrik: Lag (2017:756) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:577
Rubrik: Lag (2018:577) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2021:173
Rubrik: Lag (2021:173) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 §§, rubr. närmast före 4, 10, 12, 13 §§; nya 2 a, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a, 20 a §§, rubr. närmast före 2 a, 5, 5 a, 8, 10 a, 14 a, 17 a §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198
Ändring, SFS 2021:204
Rubrik: Lag (2021:204) om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Omfattning: ändr, 1, 2 §§
Ikraft: 2021-05-25
Förarbeten: Prop. 2020/21:44, bet. 2020/21:MJU7, rskr. 2020/21:209