Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1053 · Visa fulltext
Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:203, bet. 2009/10:SfU5, rskr. 2009/10:17
Ändring, SFS 2010:1306
Rubrik: Lag (2010:1306) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1428
Rubrik: Lag (2011:1428) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:665
Rubrik: Lag (2012:665) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17
Ändring, SFS 2018:164
Rubrik: Lag (2018:164) om ändring i lagen (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186