Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:879 · Visa fulltext
Lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3, EUTL399/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1896
Ändring, SFS 2010:1981
Rubrik: Lag (2010:1981) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2013:1063
Rubrik: Lag (2013:1063) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2017:412
Rubrik: Lag (2017:412) om ändring i lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
Omfattning: ändr. 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2017-07-14
Förarbeten: Prop. 2016/17:123, bet. 2016/17:CU19, rskr. 2016/17:261