Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:579 · Visa fulltext
Konkurrenslag (2008:579)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237, EGTL1/2003 s1, EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32003R0001, 32004R0139
Ändring, SFS 2009:1280
Rubrik: Lag (2009:1280) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 2, 15 §§; nya 3 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8, rskr. 2009/10:84
Ändring, SFS 2010:642
Rubrik: Lag (2010:642) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 24, 25 §§, 5 kap. 3 §, 16, 17, 20 §§, 8 kap. 13 §, rubr. närmast före 5 kap. 14 §, p 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326
Ändring, SFS 2011:872
Rubrik: Lag (2011:872) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 5 kap. 16 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23, rskr. 2010/11:306
Ändring, SFS 2013:113
Rubrik: Lag (2013:113) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 8 kap. 11 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:443
Rubrik: Lag (2014:443) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §, 4 kap. 12 §; nya 3 kap. 14 a §, 4 kap. 16 a §, rubr. närmast före 4 kap. 16 a §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:135, bet. 2013/14:NU25, rskr. 2013/14:271
Ändring, SFS 2014:850
Rubrik: Lag (2014:850) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 24 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2015:402
Rubrik: Lag (2015:402) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6, 8, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:96, bet. 2014/15:NU16, rskr. 2014/15:237
Ändring, SFS 2016:224
Rubrik: Lag (2016:224) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 3 kap. 26 §, 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 8 kap. 6, 8 §§; ändr. 3 kap. 2, 3, 5, 15, 19, 21, 32 §§, 4 kap. 13, 14, 15, 16, 21 §§, 5 kap. 3, 11, 18, 20 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 8 kap. 1 § sätts närmast före 8 kap. 2 §; ny rubr. närmast före 8 kap. 1 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:966
Rubrik: Lag (2016:966) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 25 §§, 8 kap. 1, 15 §§
Ikraft: 2016-12-27 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19, direktiv 2014/104/EU
Ändring, SFS 2017:696
Rubrik: Lag (2017:696) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:986
Rubrik: Lag (2017:986) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 4 kap. 17, 18, 19 §§, 8 kap. 17 §, rubr. närmast före 4 kap. 17, 20 §§; nuvarande 4 kap. 16 a § betecknas 4 kap. 17 §; ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 13, 14, 15, 16 §§, den nya 17 §, 20, 21 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap. 13 §, rubr. närmast före den tidigare 4 kap. 16 a § sättas närmast före 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 13 a §, 19 §, rubr. närmast före 4 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:15, bet. 2017/18:NU5, rskr. 2017/18:21
Ändring, SFS 2019:933
Rubrik: Lag (2019:933) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: ändr. 3 kap. 27, 28 §§, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:81
Rubrik: Lag (2021:81) om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
Omfattning: upph. 3 kap. 16, 17, 18, 19 §§, 5 kap. 12 §, 8 kap. 3, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap. 16 §; ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 a, 15, 20, 22, 23 §§, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1, 2 §§; nya 3 kap. 1 a, 15 a, 15 b, 20 a, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d §§, 5 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 14 a, 15 a, 21, 22, 23, 24 §§, 6 kap. 1 a §, 8 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 5 kap. 21 §, 8 kap. 4 §
Ikraft: 2021-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170, direktiv (EU) 2019/1