Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:567 · Visa fulltext
Diskrimineringslag (2008:567)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219, EGTL45/1975 s9, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15, EGTL6/1979 s24, EGTL359/1986 s56, EGTL14/1998 s6, EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42, EUTL373/2004 s37, EUTL204/2006 s23
CELEX-nr: 31975L0117, 31976L0207, 32002L0073, 31979L0007, 31986L0613, 31997L0080, 32000L0043, 32000L0043, 32000L0078, 32000L0078R/01/, 32004L0113, 32006L0054
Ändring, SFS 2009:526
Rubrik: Lag (2009:526) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:464
Rubrik: Lag (2010:464) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap. 15 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:861
Rubrik: Lag (2010:861) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 6 §, 3 kap. 14 §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1979
Rubrik: Lag (2010:1979) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 7 §§; ny 4 kap. 15 a §, rubr. närmast före 4 kap. 15 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:742
Rubrik: Lag (2011:742) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, ny 5 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Ändring, SFS 2012:483
Rubrik: Lag (2012:483) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12, 19 §§, 6 kap. 1 §; ny 2 kap. 12 a §
Ikraft: 2012-12-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:122, bet. 2011/12:AU11, rskr. 2011/12:267
Ändring, SFS 2012:673
Rubrik: Lag (2012:673) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 a, 13, 14, 17 §§, 6 kap. 1 §; nya 2 kap. 12 b, 13 a, 13 b, 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:159, bet. 2012/13:AU3, rskr. 2012/13:21
Ändring, SFS 2012:913
Rubrik: Lag (2012:913) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2014:958
Rubrik: Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4, 5 §§, 2 kap. 1, 5 §§, 3 kap. 14, 15, 16 §§, 4 kap. 18 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §; ny 2 kap. 12 c §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Ändring, SFS 2016:828
Rubrik: Lag (2016:828) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: upph. 3 kap.; ändr. 2 kap. 19 §, 4 kap. 5 §; nya 3 kap., 4 kap. 1 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:135, bet. 2015/16:AU10, rskr. 2015/16:304
Ändring, SFS 2017:282
Rubrik: Lag (2017:282) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Ändring, SFS 2017:1081
Rubrik: Lag (2017:1081) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 c §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, rskr. 2017/18:29
Ändring, SFS 2017:1128
Rubrik: Lag (2017:1128) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Ändring, SFS 2022:848
Rubrik: Lag (2022:848) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365