Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:552 · Visa fulltext
Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:138, bet. 2007/08:SoU18, rskr. 2007/08:227
Ändring, SFS 2015:312
Rubrik: Lag (2015:312) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15, rskr. 2014/15:199
Ändring, SFS 2017:61
Rubrik: Lag (2017:61) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:932
Rubrik: Lag (2019:932) om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Omfattning: ändr. 1, 1 a, 2, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48