Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:355 · Visa fulltext
Patientdatalag (2008:355)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Ändring, SFS 2008:958
Rubrik: Lag (2008:958) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2008-12-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:SoU11, rskr. 2008/09:39
Ändring, SFS 2009:525
Rubrik: Lag (2009:525) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:413
Rubrik: Lag (2010:413) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ny 4 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:138, bet. 2009/10:SoU23, rskr. 2009/10:288
Ändring, SFS 2010:677
Rubrik: Lag (2010:677) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:458
Rubrik: Lag (2012:458) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Ändring, SFS 2012:954
Rubrik: Lag (2012:954) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 17 §, 8 kap. 2, 4 §§, 9 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:622
Rubrik: Lag (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1024
Rubrik: Lag (2013:1024) om ändring i lagen (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 § i 2013:622
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2014:827
Rubrik: Lag (2014:827) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2014:829
Rubrik: Lag (2014:829) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 5 §§; nya 6 kap. 2 , 3 a §§, 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328
Ändring, SFS 2017:60
Rubrik: Lag (2017:60) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:447
Rubrik: Lag (2018:447) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: upph. 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 §, 10 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 5, 7, 8 §§, 7 kap. 3, 8, 10 §§, 8 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, rubr. till 10 §; nya 2 kap. 7 a §, 7 kap. 8 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:747
Rubrik: Lag (2018:747) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350
Ändring, SFS 2018:1127
Rubrik: Lag (2018:1127) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355
Ändring, SFS 2018:1214
Rubrik: Lag (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Ändring, SFS 2019:931
Rubrik: Lag (2019:931) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 §§, 4 kap. 6 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 10 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:991
Rubrik: Lag (2019:991) om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 § i 2018:1214
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1299
Rubrik: Lag (2019:1299) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125.
Ändring, SFS 2020:307
Rubrik: Lag (2020:307) om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1214
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2020:1042
Rubrik: Lag (2020:1042) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 12 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61
Ändring, SFS 2021:365
Rubrik: Lag (2021:365) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274
Ändring, SFS 2022:915
Rubrik: Lag (2022:915) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: upph. 6 kap.; ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 2, 3, 6 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 2, 3 §§, 5 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 4 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381
Ändring, SFS 2023:167
Rubrik: Lag (2023:167) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 §, 7 kap. 5 §; ny 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2023-05-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:31, bet. 2022/23:SoU23, rskr. 2022/23:152