Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:355 · Visa fulltext
Patientdatalag (2008:355)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Ändring, SFS 2008:958
Rubrik: Lag (2008:958) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2008-12-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:SoU11, rskr. 2008/09:39
Ändring, SFS 2009:525
Rubrik: Lag (2009:525) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:413
Rubrik: Lag (2010:413) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ny 4 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 6 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:138, bet. 2009/10:SoU23, rskr. 2009/10:288
Ändring, SFS 2010:677
Rubrik: Lag (2010:677) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 §, 8 kap. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:458
Rubrik: Lag (2012:458) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Ändring, SFS 2012:954
Rubrik: Lag (2012:954) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 17 §, 8 kap. 2, 4 §§, 9 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:622
Rubrik: Lag (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279
Ändring, SFS 2013:1024
Rubrik: Lag (2013:1024) om ändring i lagen (2013:622) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 § i 2013:622
Förarbeten: Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75
Ändring, SFS 2014:827
Rubrik: Lag (2014:827) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2014:829
Rubrik: Lag (2014:829) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 5 §§; nya 6 kap. 2 , 3 a §§, 7 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328
Ändring, SFS 2017:60
Rubrik: Lag (2017:60) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2018:447
Rubrik: Lag (2018:447) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: upph. 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 §, 10 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 5, 7, 8 §§, 7 kap. 3, 8, 10 §§, 8 kap. 6 §, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, rubr. till 10 §; nya 2 kap. 7 a §, 7 kap. 8 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:747
Rubrik: Lag (2018:747) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350
Ändring, SFS 2018:1127
Rubrik: Lag (2018:1127) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355
Ändring, SFS 2018:1214
Rubrik: Lag (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369
Ändring, SFS 2019:931
Rubrik: Lag (2019:931) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 §§, 4 kap. 6 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 10 §, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:991
Rubrik: Lag (2019:991) om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 § i 2018:1214
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1299
Rubrik: Lag (2019:1299) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 3 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125.
Ändring, SFS 2020:307
Rubrik: Lag (2020:307) om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2018:1214
Förarbeten: Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262
Ändring, SFS 2020:1042
Rubrik: Lag (2020:1042) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 3 kap. 10, 12 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61
Ändring, SFS 2021:365
Rubrik: Lag (2021:365) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274
Ändring, SFS 2022:915
Rubrik: Lag (2022:915) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Omfattning: upph. 6 kap.; ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 2 kap. 2, 3, 6 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 2, 3 §§, 5 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 4 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381