Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:286 · Visa fulltext
Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:96, bet. 2007/08:SoU12, rskr. 2007/08:177, EUTL102/2004 s48
CELEX-nr: 32004L0023
Ändring, SFS 2008:1060
Rubrik: Lag (2008:1060) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 2, 3, 21 §§; nya 20 a, 20 b, 21 a §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62, EUTL294/2006 s32
CELEX-nr: 32006L0086
Ändring, SFS 2009:524
Rubrik: Lag (2009:524) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:855
Rubrik: Lag (2009:855) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:676
Rubrik: Lag (2010:676) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:953
Rubrik: Lag (2012:953) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 23, 24 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2014:767
Rubrik: Lag (2014:767) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 19, 33 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:322
Rubrik: Lag (2015:322) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2017:224
Rubrik: Lag (2017:224) om lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: ändr. 1, 2, 14, 27 §§; nya 13 a, 14 a §§
Ikraft: 2017-04-29
Förarbeten: Prop. 2016/17:88, bet. 2016/17:SoU14, rskr. 2016/17:179, direktiv (EU) 2015/566
Ändring, SFS 2018:446
Rubrik: Lag (2018:446) om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
Omfattning: upph. 26 §; ändr. 8 §; ny rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261