Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:73 · Visa fulltext
Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:35, bet. 2006/07:JuU11, rskr. 2006/07:109
Ändring, SFS 2018:420
Rubrik: Lag (2018:420) om ändring i lagen (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256