Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1150 · Visa fulltext
Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2010:1978
Rubrik: Lag (2010:1978) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2014:707
Rubrik: Lag (2014:707) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:54
Rubrik: Lag (2018:54) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 26 §§; nya 11 a, 18 a §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Ändring, SFS 2018:368
Rubrik: Lag (2018:368) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2018:830
Rubrik: Lag (2018:830) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2022:186
Rubrik: Lag (2022:186) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 19, 26 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:49, bet. 2021/22:MJU13, rskr. 2021/22:176