Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:807 · Visa fulltext
Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL206/1977 s8, EUTL122/2003 s36, EGTL167/1987 s54, EUTL78/2005 s43, EGTL194/1988 s10, EUTL11/2006 s21, EGTL382/1988 s36, EUTL122/2003 s1, EGTL153/1989 s30, EGTL302/1989 s1, EUTL31/2006 s24, EGTL71/1990 s34, EGTL71/1990 s36, EGTL224/1990 s29, EGTL315/2002 s14, EGTL224/1990 s55, EGTL224/1990 s62, EUTL122/2003 s1, EGTL46/1991 s19, EUTL340/2005 s68, EGTL85/1991 s37, EGTL268(1992 s54, EUTL139/2004 s320, EUTL325/2003 s31, EUTL325/2003 s1
CELEX-nr: 31977L0504, 32003R0807, 31987L0328, 32005L0024, 31988L0407, 32006D0016, 31988L0661, 32003R0806, 31989L0361, 31989L0556, 32006D0060, 31990L0118, 31990L0119, 31990L0425, 32002L0033, 31990L0427, 31990L0429, 32003R0806, 31991L0068, 32005D0932, 31991L0174, 31992L0065, 32004L0068, 32003L0099, 32003R2160
Ändring, SFS 2009:1260
Rubrik: Lag (2009:1260) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Ändring, SFS 2014:706
Rubrik: Lag (2014:706) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2021:172
Rubrik: Lag (2021:172) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Omfattning: upph. rubr. närmast före 9 §; ändr. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 §§, rubr. närmast före 2, 8, 11, 12 §§; nya 2 a, 2 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 20 a §§, rubr. närmast före 2 a, 2 b, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198