Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:615 · Visa fulltext
Lag (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Ändring, SFS 2014:643
Rubrik: Lag (2014:643) om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:108
Rubrik: Lag (2015:108) om ändring i lagen (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110