Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:595 · Visa fulltext
Lag (2006:595) om europakooperativ
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2007:135
Rubrik: Lag (2007:135) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-05-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ändring, SFS 2008:10
Rubrik: Lag (2008:10) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 13, 20, 32, 40 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2009:714
Rubrik: Lag (2009:714) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 8, 40 §§
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298
Ändring, SFS 2010:695
Rubrik: Lag (2010:695) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:762
Rubrik: Lag (2010:762) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:1510
Rubrik: Lag (2010:1510) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:2074
Rubrik: Lag (2010:2074) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 31, 32 §§; ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435
Ändring, SFS 2011:771
Rubrik: Lag (2011:771) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 27, 31 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:919
Rubrik: Lag (2011:919) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Ändring, SFS 2013:733
Rubrik: Lag (2013:733) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 36, 40 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2016:119
Rubrik: Lag (2016:119) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 21, 22, 28 §§, rubr. närmast före 28 §; ny 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:222
Rubrik: Lag (2016:222) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 40 §; ny 41 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:173
Rubrik: Lag (2018:173) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:727
Rubrik: Lag (2018:727) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 1 a, 5, 21, 22, 25, 26, 36, 37, 38 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1683
Rubrik: Lag (2018:1683) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 3, 40 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:761
Rubrik: Lag (2019:761) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 7, 8, 21 §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:398
Rubrik: Lag (2020:398) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 8, 10, 12 a, 20, 31, 32 §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248
Ändring, SFS 2020:672
Rubrik: Lag (2020:672) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346