Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:546 · Visa fulltext
Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2014:690
Rubrik: Lag (2014:690) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2017:58
Rubrik: Lag (2017:58) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2019:926
Rubrik: Lag (2019:926) om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48