Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:531 · Visa fulltext
Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317, EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32002L0087, 32005L0001, 32001R2157
Ändring, SFS 2006:613
Rubrik: Lag (2006:613) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2006:1388
Rubrik: Lag (2006:1388) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 5 kap 8 §, rubr. närmast före 1 kap 2 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2007:569
Rubrik: Lag (2007:569) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL35/2003 s1, EUTL79/2005 s9
Ändring, SFS 2010:2073
Rubrik: Lag (2010:2073) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:769
Rubrik: Lag (2011:769) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2012:195
Rubrik: Lag (2012:195) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120, EUTL35/2003 s1
CELEX-nr: 32010L0078, 32002L0087
Ändring, SFS 2013:577
Rubrik: Lag (2013:577) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL35/2003 s1, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32002L0087, 32010L0078
Ändring, SFS 2013:670
Rubrik: Lag (2013:670) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 4 §, 5 kap. 5 §
Ikraft: 2013-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:160, bet. 2012/13:FiU30, rskr. 2012/13:297, EUTL326/2011, s113, EUTL035/2003, s1
CELEX-nr: 32011L0089, 32002L0087
Ändring, SFS 2014:489
Rubrik: Lag (2014:489) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, ny 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:984
Rubrik: Lag (2014:984) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2015:720
Rubrik: Lag (2015:720) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38, direktiv 2009/138/EG
Ändring, SFS 2015:825
Rubrik: Lag (2015:825) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2017:1010
Rubrik: Lag (2017:1010) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2018:826
Rubrik: Lag (2018:826) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1792
Rubrik: Lag (2018:1792) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2019:760
Rubrik: Lag (2019:760) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6, 12, 13, 14 §§, 6 kap. 1, 7, 8, 10 §§, 7 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2021:493
Rubrik: Lag (2021:493) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 8 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2002/87/EG