Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:496 · Visa fulltext
Lag (2006:496) om blodsäkerhet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:141, bet. 2005/06:SoU29, rskr. 2005/06:304, EUTL33/2003 s30
CELEX-nr: 32002L0098
Ändring, SFS 2007:1130
Rubrik: Lag (2007:1130) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 16, 22 §§; nya 16 a, 18 a §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6, rskr. 2007/08:35, EUTL256/2005 s32
CELEX-nr: 32005L0061
Ändring, SFS 2009:516
Rubrik: Lag (2009:516) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:848
Rubrik: Lag (2009:848) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:675
Rubrik: Lag (2010:675) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:951
Rubrik: Lag (2012:951) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 18, 18 a, 19 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2014:764
Rubrik: Lag (2014:764) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 14, 28 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:321
Rubrik: Lag (2015:321) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2018:444
Rubrik: Lag (2018:444) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 5 §; ny rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2021:613
Rubrik: Lag (2021:613) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 22 §§
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377
Ändring, SFS 2021:614
Rubrik: Lag (2021:614) om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-05-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377