Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:477 · Visa fulltext
Lag (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9, rskr. 2005/06:315, EUTL207/2003 s25
CELEX-nr: 32003L0072
Ändring, SFS 2008:17
Rubrik: Lag (2008:17) om ändring i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3, rskr. 2007/08:122
Ändring, SFS 2011:430
Rubrik: Lag (2011:430) om ändring i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ
Omfattning: ändr. 7, 74 §§
Ikraft: 2011-06-06
Förarbeten: Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435