Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:469 · Visa fulltext
Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop, 2005/06:152, bet. 2005/06:AU10, rskr. 2005/06:316
Ändring, SFS 2007:412
Rubrik: Lag (2007:412) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 11 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2011:546
Rubrik: Lag (2011:546) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Omfattning: ändr. 5, 13 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:96, bet. 2010/11:AU7, rskr. 2010/11:250
Ändring, SFS 2014:1589
Rubrik: Lag (2014:1589) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:AU2, rskr. 2014/15:89
Ändring, SFS 2017:592
Rubrik: Lag (2017:592) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2018:260
Rubrik: Lag (2018:260) om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmsta före 16 §; ändr. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 2, 14 §§; nya 2 a, 5 a §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:112, bet. 2017/18:AU12, rskr. 2017/18:235