Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:45 · Visa fulltext
Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145
Ändring, SFS 2007:252
Rubrik: Lag (2007:252) om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2009:512
Rubrik: Lag (2009:512) om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1435
Rubrik: Lag (2010:1435) om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29