Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:412 · Visa fulltext
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Ändring, SFS 2009:515
Rubrik: Lag (2009:515) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:917
Rubrik: Lag (2010:917) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2015:693
Rubrik: Lag (2015:693) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 52, 53, 54, 55, 56 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 53 a, 53 b, 53 c, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e §§, rubr. närmast före 56 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Ändring, SFS 2017:749
Rubrik: Lag (2017:749) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 57 §, rubr. närmast före 57 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2022:1249
Rubrik: Lag (2022:1249) om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
Omfattning: ändr. 6 §; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:208, bet. 2021/22:CU29, rskr. 2021/22:446