Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:323 · Visa fulltext
Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:60, bet. 2005/06:JuSoU1, rskr. 2005/06:218
Ändring, SFS 2012:950
Rubrik: Lag (2012:950) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2017:7
Rubrik: Lag (2017:7) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:15, bet. 2016/17:SoU4, rskr. 2016/17:132
Ändring, SFS 2019:924
Rubrik: Lag (2019:924) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:908
Rubrik: Lag (2022:908) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:129, bet. 2021/22:SoU28, rskr. 2021/22:382