Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:263 · Visa fulltext
Lag (2006:263) om transport av farligt gods
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170, EGTL319/1994 s7, EUTL365/2004 s25, EGTL235/1996 s25, EUTL365/2004 s24, EGTL249/1995 s35, EUTL367/2004 s23, EGTL145/1996 s10
CELEX-nr: 31994L0055, 32004L0111, 31996L0049, 32004L0110, 31995L0050, 32004L0112, 31996L0035
Ändring, SFS 2008:243
Rubrik: Lag (2008:243) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162
Ändring, SFS 2009:514
Rubrik: Lag (2009:514) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2014:689
Rubrik: Lag (2014:689) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:400
Rubrik: Lag (2018:400) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220
Ändring, SFS 2019:45
Rubrik: Lag (2019:45) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2022:1119
Rubrik: Lag (2022:1119) om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods
Omfattning: nya 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 15 f §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441