Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:228 · Visa fulltext
Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:472
Rubrik: Lag (2006:472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034, 31998L0048
Ändring, SFS 2007:1392
Rubrik: Lag (2007:1392) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2009:1470
Rubrik: Lag (2009:1470) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1471
Rubrik: Lag (2009:1471) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2009:1472
Rubrik: Lag (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 7 §, bil.
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ändring, SFS 2011:479
Rubrik: Lag (2011:479) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2011-06-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2010/11:SkU36, rskr. 2010/11:243
Ändring, SFS 2012:769
Rubrik: Lag (2012:769) om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. bil. i 2009:1472
Förarbeten: Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2013:966
Rubrik: Lag (2013:966) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:1503
Rubrik: Lag (2014:1503) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29