Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:716 · Visa fulltext
Utlänningslag (2005:716)
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2006-03-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU17 och 18, rskr. 2005/06:1 och 2, EGTP056/1964 s850, EUTL158/2004 s77, EGTL149/2001 s34, EGTL187/2001 s45, EGTL212/2001 s12, EGTL328/2002 s17, EUTL31/2003 s18, EUTL50/2003 s1
CELEX-nr: 31964L0221, 32004L0038, 32001L0040, 32001L0051, 32001L0055, 32002L0090, 32003L0009, 32003R0343
Ändring, SFS 2005:763
Rubrik: Lag (2005:763) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. p 3 övergångsbest.
Förarbeten: Bet. 2005/06:SfU5, rskr. 2005/06:10
Ändring, SFS 2005:1239
Rubrik: Lag (2005:1239) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 2005/06:6, bet. 2005/06:SfU4, rskr. 2005/06:71
Ändring, SFS 2006:219
Rubrik: Lag (2006:219) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3, 3 a, 3 b, 3 c, 4, 8 §§, 5 kap 23 §, 7 kap 9 §, 8 kap 1, 2, 3, 12, 19 §§, 12 kap 15, 17 §§, 13 kap 9, 10 §§, 14 kap 3 §,17 kap 1 §, 18 kap 1 §, rubr. närmast före 13 kap 10 §; nya 3 a kap, 5a kap, 1 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 2 kap 3 a §, 5 kap 2 a, 16 a §§, 8 kap 7 a, 17 a, 20 a §§, 12 kap 13 a §, rubr. närmast före 1 kap 3 a, 3 b, 3 c §§, 2 kap 3 a §, 5 kap 16 a §, 8 kap 7 a §
Ikraft: 2006-04-30
Förarbeten: Prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:91, EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34, EUTL16/2004 s44
CELEX-nr: 32004L0038, 32004L0038R[2], 32003L0109
Ändring, SFS 2006:220
Rubrik: Lag (2006:220) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 3, 8, 16, 17, 18 §§, 7 kap 3 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; nya 5 kap 3 a, 17 a, 17 b §§, 13 kap 15, 16 §§, 14 kap 8 a §, rubr. närmast före 13 kap 15 §
Ikraft: 2006-04-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:72, bet. 2005/06:SfU8, rskr. 2005/06:190, EUTL251/2003 s12
CELEX-nr: 32003L0086
Ändring, SFS 2006:447
Rubrik: Lag (2006:447) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 14 kap 14 §, 19 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 14 kap 14 §, 19 kap 5 §; nya 7 kap 7 a §, 9 kap 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f §§, 19 kap 5 a, 8 §§, rubr. närmast före 9 kap 3 a §
Ikraft: 2006-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280, EUTL261/2004 s24, EUTL375/2004 s12
CELEX-nr: 32004L0082, 32004L0114
Ändring, SFS 2006:448
Rubrik: Lag (2006:448) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 3 a kap 12 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280
Ändring, SFS 2006:946
Rubrik: Lag (2006:946) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 7 kap 6 §, 8 kap 1 §, 20 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38 och SfU18, rskr. 2005/06:300 och 358
Ändring, SFS 2007:322
Rubrik: Lag (2007:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 15 §, 14 kap 4 §; ny 7 kap 7 b §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:53, bet. 2006/07:SfU7, rskr. 2006/07:150, EUTL261/2004 s19
CELEX-nr: 32004L0081
Ändring, SFS 2008:291
Rubrik: Lag (2008:291) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 23 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183, EUTL289/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0071
Ändring, SFS 2008:884
Rubrik: Lag (2008:884) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap 5, 10, 18, 23 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 §; nya 5 kap 15 a §, 6 kap 2 a § , 12 kap 12 a §
Ikraft: 2008-12-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:147, bet. 2008/09:SfU3, rskr. 2008/09:37
Ändring, SFS 2008:974
Rubrik: Lag (2008:974) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ny 17 kap 3 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2008:1093
Omfattning: ikrafttr. av 2006:946
Ändring, SFS 2009:16
Rubrik: Lag (2009:16) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 2 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:51, bet. 2008/09:SfU7, rskr. 2008/09:137
Ändring, SFS 2009:845
Rubrik: Lag (2009:845) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1013
Rubrik: Lag (2009:1013) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 17 kap. 3 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1542
Rubrik: Lag (2009:1542) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 5 kap. 26 §, 14 kap. 12, 13 §§, 16 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 1, 3, 7, 12 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1, 3, 3 a, 15 a, 18, 20, 21, 24, 25 §§, 5 a kap. 4 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 7 §, 8 kap. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 §§, 9 kap. 8 §, 10 kap. 11, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 5 §, 12 kap. 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5, 6, 9, 11 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 1, 6, 8, 11 §§, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 2, 5 §§, 22 kap. 2 §, rubr. till 4 kap., 14 kap., rubr. närmast före 4 kap. 3, 5, 6 §§, 5 kap. 1 §, 14 kap. 6, 9 §§; nya 1 kap. 14 §, 4 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 c, 5 a, 5 b, 5 c §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 12 kap. 8 a, 19 a §§, 13 kap. 9 a §, 14 kap. 14 a §, 18 kap. 1 a §, rubr. närmast före 4 kap. 5 b §, 5 kap. 2 a §, 12 kap. 8 a §, 14 kap. 14 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133, EUTL204/2005 s24, EUTL326/2005 s13
CELEX-nr: 32004L0083, 32004L0083R[2], 32005L0085
Ändring, SFS 2010:175
Rubrik: Lag (2010:175) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nya 5 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 27 §§
Ikraft: 2010-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:77, bet. 2009/10:SfU12, rskr. 2009/10:202
Ändring, SFS 2010:381
Rubrik: Lag (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2013-04-09
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233, EUTL381/2006 s4
CELEX-nr: 32006R1987
Ändring, SFS 2010:440
Rubrik: Lag (2010:440) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 12 kap. 18 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:137, bet. 2009/10:SfU18, rskr. 2009/10:284
Ändring, SFS 2010:533
Rubrik: Lag (2010:533 ) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 16 a § betecknas 5 kap. 16 b §, rubr. närmast före 5 kap. 16 a § sätts närmast före 5 kap. 16 b §; nya 5 kap. 15 b, 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 14 kap. 4 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:190, bet. 2009/10:SfU19, rskr. 2009/10:30
Ändring, SFS 2010:627
Rubrik: Lag (2010:627) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:1296
Rubrik: Lag (2010:1296) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1406
Rubrik: Lag (2010:1406) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 14 kap. 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:705
Rubrik: Lag (2011:705) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 3 kap. 2, 3 §§; ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4, 5, 6 §§, 7 kap. 1, 2, 8 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nya 1 kap. 4 a §, 14 kap. 5 a §, rubr. närmast före 14 kap. 5 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:121, bet. 2010/11:SfU9, rskr. 2010/11:278, EUTL243/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0810
Ändring, SFS 2011:709
Rubrik: Lag (2011:709) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 9 §§; nya 9 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:123, bet. 2010/11:SfU8, rskr. 2010/11:277, EGTL157/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1030
Ändring, SFS 2011:1209
Rubrik: Lag (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 c §, 7 kap. 6 §, 8 kap. 1 §, 20 kap. 7, 8 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43
Ändring, SFS 2011:1506
Rubrik: Förordning (2011:1506) om ikraftträdande av lagen (2011:1209) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1209
Ändring, SFS 2012:129
Rubrik: Lag (2012:129) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 19, 20, 20 a §§, 10 kap. 1, 2, 4, 9, 20 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 15 §, 13 kap. 10 §; nya 1 kap. 15 §, 8 kap. 18 a, 18 b, 19 a §§, 12 kap. 3 a, 14 a, 14 b, 15 a §§, 14 kap. 7 a §, rubr. närmast före 12 kap. 14 a, 14 b §§, 14 kap. 7 a §
Ikraft: 2012-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6, rskr. 2011/12:164, EUTL348/2008 s98
CELEX-nr: 32008L0115
Ändring, SFS 2012:322
Rubrik: Lag (2012:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 5 kap. 16 b § betecknas 5 kap. 16 c §; rubr. närmast före 5 kap. 16 b § sätts närmast före 5 kap. 16 c §; nya 5 kap. 15 c, 16 b §§, 7 kap. 7 d §, 14 kap. 4 b §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:322
Ändring, SFS 2013:107
Rubrik: Lag (2013:107) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 10 §; nya 16 kap. 12 a, 12 b §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:129
Rubrik: Förordning (2013:129) om ikraftträdande av lagen (2010:381) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av 2010:381
Ändring, SFS 2013:606
Rubrik: Lag (2013:606) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 7 §§, 2 kap. 3 §, 5 kap. 5 §, 5 a kap. 5, 6 §§, 6 kap. 4 §, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3 §; nytt 6 a kap., nya 2 kap. 7 a §, 5 kap. 18 a §, 5 a kap. 1 a §, 23 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275, EUTL155/2009 s17
CELEX-nr: 32009L0050
Ändring, SFS 2013:646
Rubrik: Lag (2013:646) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, 12 kap. 12 a §, 20 kap. 5, 12, 13 §§, 23 kap. 1 §; nya 5 kap. 15 d §, 12 kap. 12 b, 13 b §§, 20 kap. 12 a, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 12 kap. 13 b §, 20 kap. 15 §
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
CELEX-nr: 32009L0052
Ändring, SFS 2013:648
Rubrik: Lag (2013:648) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 10 kap. 15 §, 18 kap. 2 §; ändr. 5 kap. 18, 20, 21 §§, 6 kap. 6 §, 8 kap. 14 §, 10 kap. 11, 16 §§, 12 kap. 11, 13, 17, 19 a, 20, 22 §§, 13 kap. 10 §, 14 kap. 3, 5, 9 §§, 16 kap. 6, 11 §§, 17 kap. 1 §, rubr. till 14 kap.; nya 12 kap. 16 a, 16 b, 16 c, 16 d §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:198
Rubrik: Lag (2014:198) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 8 kap., 1 kap. 3 c §, rubr. närmast före 1 kap. 3 c §, 5 kap. 2 a, 16 c §§; nuvarande 5 kap. 2 a, 16 c §§ betecknas 2 b, 2 c §§, nuvarande 5 a kap. 7 § betecknas 5 a kap. 8 §; ändr. 1 kap. 1, 3 b, 7, 14 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 8, 9 §§, 3 a kap. 2, 4, 10, 11, 13, 14 §§, 5 kap. den nya 2 c §, 17, 18, 21, 23 §§, 5 a kap. 1, 1 a, 4 §§, 6 kap. 1, 6 §§, 7 kap. 9 §, 10 kap. 1, 2, 7 §§, 12 kap. 4, 6, 7, 8 a, 10, 23 §§, 13 kap. 9, 10 §§, 14 kap. 3, 5 a, 11 §§, 16 kap. 5 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 20 kap. 2 §, 21 kap. 9 §, 22 kap. 5 §, rubr. närmast före 3 a kap. 10 §, rubr. till 5 a kap., rubr. närmast före nuvarande 5 a kap. 7 § sätts närmast före 5 a kap. 8 §; nya 8, 8 a kap., 1 kap. 4 b §, 2 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, 3 a kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 12 a §§, 4 kap. 5 d §, 5 kap. 2 a, 2 d §§, 5 a kap. 7 §, 14 kap. 5 b §, rubr. närmast före 1 kap. 4 b §, 3 a kap. 5 a §, 4 kap. 5 d §, 5 kap. 2 a, 2 b, 2 d §§, 5 a kap. 7 §, 14 kap. 5 b §
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:81, prop. 2013/14:82, prop. 2013/14:83, bet.2013/14:SfU9, bet. 2013/14:SfU11, bet. 2013/14:SfU12, rskr. 2013/14:191, rskr. 2013/14:192, rskr. 2013/14:193, EUTL158/2004 s77, EUTL132/2011 s1, EUTL105/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0038, 32011L0051, 32006R0562
Ändring, SFS 2014:433
Rubrik: Lag (2014:433) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §, 12 kap. 18 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:216, bet. 2013/14:SfU21, rskr. 2013/14:295
Ändring, SFS 2014:655
Rubrik: Lag (2014:655) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 15 b, 16 a §§, 7 kap. 7 c §, 8 kap. 17, 23 §§, 9 kap. 1, 3 a, 3 b, 3 c, 3 f, 4, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 10 kap. 8, 13, 14, 17, 19 §§, 11 kap. 11 §, 12 kap. 4, 5, 6, 13 a, 14, 14 b 17 §§, 13 kap. 5 §, 14 kap. 2, 4 a, 7, 7 a, 8, 9, 14 §§, 15 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 7, 8 §§, 20 kap. 16 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:776
Rubrik: Lag (2014:776) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 23 kap. 1 §; ny 7 kap. 7 e §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:227, bet. 2013/14:SfU19, rskr. 2013/14:338
Ändring, SFS 2014:777
Rubrik: Lag (2014:777) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. att 5 kap. 5, 15 a, 23 §§, 6 kap. 2 a §, 7 kap. 7 § , rubr. närmast före 5 kap. 5 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337
Ändring, SFS 2014:778
Rubrik: Lag (2014:778) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a, 18 §§, 12 kap. 18 §, 13 kap. 15, 16 §§; nya 2 kap. 1 a §, 14 kap. 6 a §, rubr. närmast före 14 kap. 6 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:217, bet. 2013/14:SfU22, rskr. 2013/14:339, EUTL337/2011 s9
CELEX-nr: 32011L0095
Ändring, SFS 2014:792
Rubrik: Lag (2014:792) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 5 kap. 1 b §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:197, bet. 2013/14:SfU20, rskr. 2013/14:340, EUTL180/2013 s31, EUTL50/2003 s1
CELEX-nr: 32013R0604, 32003R0343
Ändring, SFS 2014:1400
Rubrik: Lag (2014:1400) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 2 a, 5, 5 a §§, 5 kap. 1, 3, 18 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:248, bet. 2014/15:SfU5, rskr. 2014/15:27, direktiv 2011/95/EU
Ändring, SFS 2015:91
Rubrik: Lag (2015:91) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §, 9 kap. 1, 2, 11 §§, 14 kap. 2 §, 16 kap. 9 §, 20 kap. 4 §, rubr. närmast före 9 kap. 1 §; nya 1 kap. 16 §, 9 kap. 8 c §
Ikraft: 2015-04-15
Förarbeten: Prop. 2014/15:32, bet. 2014/15:SfU7, rskr 2014/15:114
Ändring, SFS 2016:632
Rubrik: Lag (2016:632) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:147, bet. 2015/16:SfU17, rskr. 2015/16:260
Ändring, SFS 2016:753
Rubrik: Lag (2016:753) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 6, 8, 16, 17 a, 18 §§, 12 kap. 18, 19, 19 a §§; ny 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-07-20
Förarbeten: Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303
Ändring, SFS 2016:875
Rubrik: Lag (2016:875) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2, 17 §§
Ikraft: 2016-10-15
Förarbeten: Bet. 2016/17:SfU5, rskr. 2016/17:2
Ändring, SFS 2016:1243
Rubrik: Lag (2016:1243) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 12 kap. 19 a § betecknas 12 kap. 19 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 8 kap. 19 §, 12 kap. 6, 7, 8 a, 10, 13, 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 1, 1 a §§, rubr. närmast före 12 kap. 10 §; ny 12 kap. 8 b, 19 a §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78, direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2017:22
Rubrik: Lag (2017:22) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 a kap. 1, 4 §§, 8 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §, 12 kap. 14 b, 15, 15 a §§, 14 kap. 7 a §, 16 kap. 6 §; ny 8 kap. 6 a §, rubr. närmast före 8 kap. 6 a §
Ikraft: 2017-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:61, bet. 2016/17:SfU8, rskr 2016/17:142, direktiv 2008/115/EG
Ändring, SFS 2017:123
Rubrik: Lag (2017:123) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 10 kap. 19 §, rubr. närmast före 10 kap. 18 §; nya 10 kap. 19 a, 19 b, 19 c §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:258
Rubrik: Lag (2017:258) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nya 13 kap. 17, 18 §§, 14 kap. 8 b §, rubr. närmast före 13 kap. 17 §, 14 kap. 8 b §
Ikraft: 2017-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:121, bet. 2016/17:SfU18, rskr. 2016/17:204
Ändring, SFS 2017:356
Rubrik: Lag (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 a, 8, 11, 16, 17 a, 18 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2017:523
Rubrik: Lag (2017:523) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 12 kap. 13 §; ny 12 kap. 9 a §, rubr. närmast före 12 kap. 9 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:150, bet. 2016/17:SfU21, rskr. 2016/17:282
Ändring, SFS 2017:906
Rubrik: Lag (2017:906) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 10 kap. 2, 13, 20 §§, 12 kap. 14 §; nya 9 kap. 12, 13 §§, rubr. närmast före 9 kap. 12, 13 §§
Ikraft: 2017-11-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:191, bet. 2017/18:SfU5, rskr. 2017/18:7
Ändring, SFS 2017:1093
Rubrik: Lag (2017:1093) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 e §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:212, bet. 2017/18:SfU7, rskr. 2017/18:41
Ändring, SFS 2018:30
Rubrik: Lag (2018:30) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 9 kap. 8 c § betecknas 9 kap. 8 d §; ändr. 1 kap. 16 §, den nya 9 kap. 8 d §; ny 9 kap. 8 c §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:35, bet. 2017/18:JuU7, rskr. 2017/18:144
Ändring, SFS 2018:67
Rubrik: Lag (2018:67) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a, 8 a §§, 5 kap. 5, 18 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 7 a §; ny 6 kap. 2 b §, nytt 6 b kap.
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156, direktiv 2014/66/EU
Ändring, SFS 2018:319
Rubrik: Lag (2018:319) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 7 a §, 5 kap. 5, 18 a §§, 6 kap. 2 b §, 9 kap. 8 a §; nytt 6 c kap.
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:108, bet. 2017/18:SfU21, rskr. 2017/18:252, direktiv 2014/36/EU
Ändring, SFS 2018:419
Rubrik: Lag (2018:419) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 16 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:739
Rubrik: Lag (2018:739) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 20 kap. 12, 12 a §§; nya 9 kap. 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 9 kap. 14 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:176, bet. 2017/18:SfU26, rskr. 2017/18:348, direktiv 2009/52/EG
Ändring, SFS 2018:822
Rubrik: Lag (2018:822) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 13 kap. 9, 13 §§, 14 kap. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1294
Rubrik: Lag (2018:1294) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2018:1963
Rubrik: Lag (2018:1963) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 16 kap. 3 §; ny 16 kap. 3 a §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2019:44
Rubrik: Lag (2019:44) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:180
Rubrik: Lag (2019:180) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 9 kap. 3 e §
Ikraft: 2019-05-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159
Ändring, SFS 2019:462
Rubrik: Lag (2019:462) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 6 kap. 8 § betecknas 6 kap. 9 §; ändr. 5 kap. 23 §, 5 a kap. 1 §; ny 6 kap. 8 §
Ikraft: 2019-07-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:119, bet. 2018/19:SfU25, rskr. 2018/19:260, direktiv 2003/109/EG
Ändring, SFS 2019:486
Rubrik: Lag (2019:486) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 a §, 5 kap. 1, 3, 3 a, 3 b, 6, 8, 11, 16, 17 a, 18 §§, 12 kap. 18, 19, 19 b §§
Ikraft: 2019-07-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:487
Rubrik: Lag (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 §, ikrafttr. i 2017:356
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295
Ändring, SFS 2019:1208
Rubrik: Lag (2019:1208) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 8 a §, 5 kap. 18, 23 §§; nya 5 b kap., 14 kap. 4 c §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:9, bet. 2019/20:SfU10, rskr. 2019/20:72, direktiv (EU) 2016/801
Ändring, SFS 2019:1211
Rubrik: Lag (2019:1211) om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 § i 2019:487
Förarbeten: Prop. 2019/20:9, bet. 2019/20:SfU10, rskr. 2019/20:72, direktiv (EU) 2016/801
Ändring, SFS 2020:598
Rubrik: Lag (2020:598) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 6 b kap. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2020-07-30
Förarbeten: Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329
Ändring, SFS 2020:939
Rubrik: Lag (2020:939) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 a kap. 9 §, 8 kap. 16 §, 8 a kap. 5 §, 9 kap. 8 b §, 12 kap. 13 a, 15, 17 §§, rubr. närmast före 8 a kap. 5 §; nya 3 b kap., 1 kap. 4 c, 17 §§, 2 kap. 3 b §, 8 kap. 7 a §, 9 kap. 8 e §. 14 kap. 5 c §, rubr. närmast före 1 kap. 4 c §, 8 kap. 7 a §, 14 kap. 5 c §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:178, bet. 2020/21:SfU5, rskr. 2020/21:47
Ändring, SFS 2020:1005
Rubrik: Lag (2020:1005) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ny 9 kap. 8 f §
Ikraft: 2020-12-28
Förarbeten: Prop. 2020/21:6, bet. 2020/21:JuU7, rskr. 2020/21:55
Ändring, SFS 2021:223
Rubrik: Lag (2021:223) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 8 kap. 19 §; nya 1 kap. 6 a §, rubr. närmast före 1 kap. 6 a §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:71, bet. 2020/21:SfU15, rskr. 2020/21:222, direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2021:390
Rubrik: Lag (2021:390) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 9 kap. 8 §, 14 kap. 6 §; nya 2 kap. 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:159, bet. 2020/21:SfU24, rskr. 2020/21:299
Ändring, SFS 2021:415
Rubrik: Lag (2021:415) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 b §; ny 9 kap. 8 g §
Ikraft: 2021-08-02
Förarbeten: Prop. 2020/21:120, bet. 2020/21:SfU23, rskr. 2020/21:298
Ändring, SFS 2021:765
Rubrik: Lag (2021:765) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 1 kap. 1 a, 12 §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 9, 25 §§; nuvarande 5 kap. 3 d, 3 e §§ betecknas 5 kap. 3 e, 3 f §§; ändr. 2 kap. 1 a §, 4 kap. 2 c, 3 a, 5 a, 5 c §§, 5 kap. 1, 1 a, 2, 3, 3 a, 3 b, 3 c §§, de nya 5 kap. 3 e, 3 f §§, 5 kap. 5, 6, 7, 8, 11, 15 a, 16, 17 a, 24 §§, 5 a kap. 4 §, 9 kap. 8 §, 12 kap. 3, 8 a, 16 b, 16 c, 18, 19, 19 b §§, 13 kap. 17 §, 16 kap. 11 §, 18 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 5 §, 5 kap. 7, 16 §§, 12 kap. 8 a §; nya 5 kap. 3 d, 3 g §§, 12 kap. 18 a §, 14 kap. 3 a §, rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412
Ändring, SFS 2021:766
Rubrik: Lag (2021:766) om ändring i lagen (2019:1211) om ändring i lagen (2019:487) om ändring i lagen (2017:356) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 18 § i 2019:1211
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412
Ändring, SFS 2021:1189
Rubrik: Lag (2021:1189) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §; nya 1 kap. 4 d §, rubr. närmast före 1 kap. 4 d §
Ikraft: 2023-03-07 den dag regeringen bestämmer
Förarbeten: Prop. 2020/21:222, bet. 2021/22:JuU9, rskr. 2021/22:59
Ändring, SFS 2022:242
Rubrik: Lag (2022:242) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 8 a, 8 c, 8 d §§; nya 1 kap. 4 e §, 9 kap. 8 h, 8 i §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 e §
Förarbeten: Prop. 2021/22:81, bet. 2021/22:SfU14, rskr. 2021/22:195
Ändring, SFS 2022:303
Rubrik: Lag (2022:303) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 5 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 5, 10, 15 a, 18, 23 §§, 5 b kap. 15, 20 §§, 6 kap. 2, 2 a, 4 §§, 6 b kap. 14 §, 7 kap. 7 e §, 20 kap. 9 §, 23 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap. 5, 18 §§, 6 kap. 4 §; nya 5 kap. 9, 10 a, 25 §§, 6 kap. 4 a §, 6 b kap. 21 §, 7 kap. 7 f, 7 g §§, 9 kap. 17 §, rubr. närmast före 5 kap. 9 §, 6 kap. 4 a §, 6 b kap. 21 §, 9 kap. 17 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:134, bet. 2021/22:SfU22, rskr. 2021/22:238
Ändring, SFS 2022:456
Rubrik: Lag (2022:456) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:121, bet. 2021/22:SfU23, rskr. 2021/22:257
Ändring, SFS 2022:705
Rubrik: Lag (2022:705) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 1 kap. 14 §, 8 kap. 1 §, 16 kap. 8 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323
Ändring, SFS 2022:1015
Rubrik: Lag (2022:1015) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: upph. 8 a kap.; ändr. 3 b kap. 2 §, 5 kap. 15, 17 §§, 7 kap. 4, 7 b §§, 8 kap. 14 §, 10 kap. 2, 7 §§, 12 kap. 12 b, 23 §§, 14 kap. 4 §, 20 kap. 1, 2 §§, 21 kap. 9 §, 22 kap. 5 §; nytt 8 a kap.
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:224, bet. 2021/22:SfU28, rskr. 2021/22:387
Ändring, SFS 2022:1847
Rubrik: Lag (2022:1847) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2023-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:284, bet. 2022/23:SfU9, rskr. 2022/23:42
Ändring, SFS 2023:56
Rubrik: Förordning (2023:56) om ikraftträdande av lagen (2021:1189) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av 2021:1189
Ändring, SFS 2023:337
Rubrik: Lag (2023:337) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 8 kap. 8 §, 12 kap. 23 §, 14 kap. 2 §, rubr. närmast före 8 kap. 8 §; nya 1 kap. 4 f §, 2 kap. 11 §, 14 kap. 5 d §, rubr. närmast före 1 kap. 4 f §, 2 kap. 11 §, 14 kap. 5 d §
Förarbeten: Prop. 2022/23:66, bet. 2022/23:SfU18, rskr. 2022/23:198
Ändring, SFS 2023:476
Rubrik: Lag (2023:476) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ny 9 kap. 9 a §
Ikraft: 2023-08-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:109, bet. 2022/23:JuU26, rskr. 2022/23:248
Ändring, SFS 2023:569
Rubrik: Förordning (2023:569) om ikraftträdande av lagen (2022:1847) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ikrafttr. av 2022:1847
Ändring, SFS 2023:652
Rubrik: Lag (2023:652) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 3 a, 3 d, 6, 17 a §§
Ikraft: 2023-12-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:18, bet. 2023/24:SfU5, rskr. 2023/24:18
Ändring, SFS 2023:735
Rubrik: Lag (2023:735) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: ändr. 9 kap. 9, 9 a, 11 §§; nya 9 kap. 4 a, 9 b §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:12, bet. 2023/24:SfU6, rskr. 2023/24:43
Ändring, SFS 2024:28
Rubrik: Lag (2024:28) om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Omfattning: nuvarande 12 kap. 14 a, 14 b §§ betecknas 12 kap. 14 b, 14 c §§; ändr. 1 kap. 7 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 25, 26 §§, 9 kap. 12 §, 12 kap. 14, 15 §§, 13 kap. 9 §, 14 kap. 6 a, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 12 kap. 14 a, 14 b §§ sätts närmast före nya 12 kap. 14 b, 14 c §§; nya 2 kap. 1 d §, 12 kap. 14 a §
Ikraft: 2024-03-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:36, bet. 2023/24:SfU8, rskr. 2023/24:121