Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:590 · Visa fulltext
Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ikraft: 2005-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297, EGTL195/1980 s35, EGTL193/2000 s75, EGTL83/1993 s1
CELEX-nr: 31980L0723, 32000L0052
Ändring, SFS 2007:351
Rubrik: Lag (2007:351) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:88, bet. 2006/07:NU14, rskr. 2006/07:177, EUTL312/2005 s47, EUTL318/2006 s17
CELEX-nr: 32005L0081, 32006L0111
Ändring, SFS 2010:641
Rubrik: Lag (2010:641) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4, 11 §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:196, bet. 2009/10:NU24, rskr. 2009/10:326
Ändring, SFS 2013:389
Rubrik: Lag (2013:389) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 7, 9 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:84, bet. 2012/13:NU19, rskr. 2012/13:249
Ändring, SFS 2016:220
Rubrik: Lag (2016:220) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:599
Rubrik: Lag (2018:599) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:149, bet. 2017/18:FiU42, rskr. 2017/18:285
Ändring, SFS 2019:921
Rubrik: Lag (2019:921) om ändring i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48