Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:429 · Visa fulltext
Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:136, bet. 2004/05:LU26, rskr. 2004/05:269
Ändring, SFS 2016:1241
Rubrik: Lag (2016:1241) om ändring i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr. 2016/17:78, direktiv 2013/32/EU