Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:343 · Visa fulltext
Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:113, bet.2004/05:SkU30, rskr. 2004/05:243
Ändring, SFS 2005:542
Rubrik: Förordning (2005:542) om ikraftträdande av lagen (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
Omfattning: ikrafttr.