Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:130 · Visa fulltext
Lag (2005:130) om dödförklaring
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:88, bet. 2004/05:LU20, rskr. 2004/05:176
Ändring, SFS 2013:782
Rubrik: Lag (2013:782) om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 5, 7 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:158, bet. 2013/14:CU2, rskr. 2013/14:8
Ändring, SFS 2014:679
Rubrik: Lag (2014:679) om ändring i lagen (2005:130) om dödförklaring
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262