Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:1248 · Visa fulltext
Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:16, bet. 2005/06:TU6, rskr. 2005/06:134, EGTL283/2001 s33, EUTL236/2003 s586
CELEX-nr: 32001L0077, 12003TN02/12/A
Ändring, SFS 2008:1383
Rubrik: Lag (2008:1383) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2010:1572
Rubrik: Lag (2010:1572) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ny 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2011:325
Rubrik: Lag (2011:325) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9, rskr. 2010/11:194
Ändring, SFS 2014:537
Rubrik: Lag (2014:537) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:181, bet. 2013/14:TU13, rskr. 2013/14:301
Ändring, SFS 2016:877
Rubrik: Lag (2016:877) om ändring i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-10-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:185, bet. 2016/17:MJU3, rskr. 2016/17:1