Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:982 · Visa fulltext
Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2004-12-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:12, bet. 2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36
Ändring, SFS 2004:1054
Rubrik: Förordning (2004:1054) om ikraftträdande av lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1411
Rubrik: Lag (2011:1411) om ändring i lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29