Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:874 · Visa fulltext
Lag (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2005-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:173, bet. 2004/05:SkU5, rskr. 2004/05:3
Ändring, SFS 2005:654
Rubrik: Förordning (2005:654) om ikraftträdande av lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2011:1410
Rubrik: Lag (2011:1410) om ändring i lagen (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29