Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:575 · Visa fulltext
Lag (2004:575) om europabolag
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:680
Rubrik: Lag (2005:680) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 10, 12 §§
Ikraft: 2005-10-07
Förarbeten: Prop. 2004/05:128, bet. 2004/05:LU24, rskr. 2004/05:270
Ändring, SFS 2005:935
Rubrik: Lag (2005:935) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 9, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:570
Rubrik: Lag (2006:570) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:598
Rubrik: Lag (2006:598) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 23, 32 §§; nya 5 a, 9 a, 26 a §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a, 26 a §§
Ikraft: 2006-08-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277
Ändring, SFS 2006:740
Rubrik: Lag (2006:740) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:8
Rubrik: Lag (2008:8) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 5 a, 6, 9 a, 15, 26 a, 32 §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2009:712
Rubrik: Lag (2009:712) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: upph. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §; ändr. 6, 32 §§
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298
Ändring, SFS 2010:694
Rubrik: Lag (2010:694) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:1508
Rubrik: Lag (2010:1508) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:2068
Rubrik: Lag (2010:2068) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 1, 6, 7, 9, 15, 16, 26 a, 32 §§, rubr. närmast före 9 a § sätts närmast före 9 b §; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2011:770
Rubrik: Lag (2011:770) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2013:734
Rubrik: Lag (2013:734) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 28, 32 §§, rubr. närmast före 28 §
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2014:544
Rubrik: Lag (2014:544) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2016:217
Rubrik: Lag (2016:217) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 32 §; ny 33 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:1681
Rubrik: Lag (2018:1681) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 3, 32 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:758
Rubrik: Lag (2019:758) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:397
Rubrik: Lag (2020:397) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 7, 9 a, 15, 26 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248