Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:487 · Visa fulltext
Lag (2004:487) om sjöfartsskydd
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260, EUTL129/2004 s6, EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 32004R0725, 31992R2913
Ändring, SFS 2004:1071
Rubrik: Lag (2004:1071) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:167, bet. 2004/05:TU3, rskr. 2004/05:39
Ändring, SFS 2005:854
Rubrik: Lag (2005:854) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 10, 21, 29 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:156, bet. 2005/06:TU2, rskr. 2005/06:7
Ändring, SFS 2006:738
Rubrik: Lag (2006:738) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:1379
Rubrik: Lag (2008:1379) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 3, 4, 11, 21, 29 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:506
Rubrik: Lag (2009:506) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237, EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725
Ändring, SFS 2013:294
Rubrik: Lag (2013:294) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: nya 21 a, 21 b §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:110, bet. 2012/13:TU12, rskr. 2012/13:205
Ändring, SFS 2014:735
Rubrik: Lag (2014:735) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 3, 4, 16 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:278
Rubrik: Lag (2016:278) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:1089
Rubrik: Lag (2018:1089) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346