Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:487 · Visa fulltext
Lag (2004:487) om sjöfartsskydd
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260, EUTL129/2004 s6, EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 32004R0725, 31992R2913
Ändring, SFS 2004:1071
Rubrik: Lag (2004:1071) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ny 11 a §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:167, bet. 2004/05:TU3, rskr. 2004/05:39
Ändring, SFS 2005:854
Rubrik: Lag (2005:854) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 10, 21, 29 §§; ny 9 a §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:156, bet. 2005/06:TU2, rskr. 2005/06:7
Ändring, SFS 2006:738
Rubrik: Lag (2006:738) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:1379
Rubrik: Lag (2008:1379) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 3, 4, 11, 21, 29 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:506
Rubrik: Lag (2009:506) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237, EUTL129/2004 s6
CELEX-nr: 32004R0725
Ändring, SFS 2013:294
Rubrik: Lag (2013:294) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: nya 21 a, 21 b §§, rubr. närmast före 21 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:110, bet. 2012/13:TU12, rskr. 2012/13:205
Ändring, SFS 2014:735
Rubrik: Lag (2014:735) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 3, 4, 16 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:278
Rubrik: Lag (2016:278) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:1089
Rubrik: Lag (2018:1089) om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346