Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:46 · Visa fulltext
Lag (2004:46) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139, EGTL375/1985 s3, EGTL41/2002 s35, EGTL193/1983 s1, EGTL283/2001 s28, EGTL222/1978 s11
CELEX-nr: 31985L0611, 32001L0108, 31983L0349, 32001L0065, 31978L0660
Ändring, SFS 2004:73
Rubrik: Lag (2004:73) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:590
Rubrik: Lag (2004:590) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 6 §§
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:496
Rubrik: Lag (2005:496) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: nya 2 kap 20 a, 20 b§§, rubr. närmast före 2 kap 20 a, 20 b §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276
Ändring, SFS 2005:931
Rubrik: Lag (2005:931) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 10 kap 17, 18 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:542
Rubrik: Lag (2006:542) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 10 kap 4 §, 12 kap 1 §; ny 2 kap 10 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317, EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087, 32005L0001
Ändring, SFS 2006:569
Rubrik: Lag (2006:569) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 2 kap 3 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:573
Rubrik: Lag (2006:573) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:611
Rubrik: Lag (2006:611) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2006:1386
Rubrik: Lag (2006:1386) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 10 a §§
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2007:562
Rubrik: Lag (2007:562) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 10, 10 a, 21 §§, 4 kap 5 §, 5 kap 3, 4, 5, §§, 7 kap 1 §, 10 kap 20 §, 11 kap 1 §, rubr. till 7 kap; ny 7 kap 3 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EGTL222/1978 s11, EUTL224/2006 s1
CELEX-nr: 32004L0039, 32006L0031, 31978L0660, 32006L0046
Ändring, SFS 2008:6
Rubrik: Lag (2008:6) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 2 kap 3 b §
Ikraft: 2008-02-15
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:282
Rubrik: Lag (2008:282) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 10 kap; nuvarande 11, 12 kap betecknas 13, 14 kap; ändr. 1 kap 1, 5 §§, 4 kap 16 §, 5 kap 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 23 §§, nya 13, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 3 §; nya 10, 11, 12 kap
Ikraft: 2008-07-23 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169, EUTL79/2007 s11, EGTL375/1985 s3, EUTL79/2005 s9, EGTL193/1983 s1, EUTL363/2006 s137
CELEX-nr: 32007L0016, 31985L0611, 32005L0001, 31983L0349, 32006L0099
Ändring, SFS 2008:912
Rubrik: Lag (2008:912) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap 20 §, 4 kap 11 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:360
Rubrik: Lag (2009:360) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 31985L0611, 32008L0018
Ändring, SFS 2009:499
Rubrik: Lag (2009:499) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 19 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:710
Rubrik: Lag (2009:710) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 2 kap. 3 b §
Ikraft: 2009-07-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298, EUTL310/2005 s1
CELEX-nr: 32005L0056
Ändring, SFS 2010:842
Rubrik: Lag (2010:842) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 4 kap. 19 §
Ikraft: 2010-11-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1861
Rubrik: Lag (2010:1861) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ny 10 kap. 6 a §
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56
Ändring, SFS 2011:882
Rubrik: Lag (2011:882) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: nuvarande 6 kap. 3 §, 8 kap. 2 § betecknas 6 kap. 4 §, 8 kap. 26 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 § sätts närmast före 6 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 2 kap. 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 4 kap. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 §§, 5 kap. 20, 24 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 4, 5, 6 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 4, 7 §§, 12 kap. 5, 15, 17 §§, 13 kap. 1 §, rubr. till 8 kap., rubr. närmast före 2 kap. 17 §, 10 kap. 5 §; nytt 5 a kap, nya 1 kap. 1 a, 6 a 6 b, 6 c, 6 d §§, 2 kap. 15 a, 15 b, 15 c, 17 a, 17 b §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 9 a, 9 b, 10 a, 13 a, 13 b, 16 a §§, 6 kap. 3 §, 8 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, 11 kap. 3 a §, 12 kap. 4 a, 17 a §§, 13 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 17 b §, 8 kap. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25 §§, rubr. närmast före 8 kap. 26 §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s28, EUTL302/2009 s32, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42, EUTL176/2010 s16, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s1
CELEX-nr: 32009L0065, 32010L0043, 32010L0044, 32009L0065, 31983L0349, 32009L0049,32010R0584, 32010L0043, 32010R0583,
Ändring, SFS 2012:191
Rubrik: Lag (2012:191) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 12 kap. 15, 17 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 5 §; ny 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120, EUTL302/2009 s32, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42
CELEX-nr: 32010L0078, 32009L0065, 31983L0349, 32009L0049
Ändring, SFS 2012:192
Rubrik: Lag (2012:192) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184
Ändring, SFS 2012:645
Rubrik: Lag (2012:645) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §, 14 kap. 2 §
Ikraft: 2012-12-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:FiU16, rskr. 2012/13:15
Ändring, SFS 2013:105
Rubrik: Lag (2013:105) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:563
Rubrik: Lag (2013:563) om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder
Omfattning: upph. 1 kap. 8, 9 §§, 6 kap., 8 kap. 24 §, 12 kap. 18 §, rubr.närmast före 8 kap. 24 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 5 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 17, 18, 19 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 §§, 5 kap. 15, 20 §§, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 25 och 26 §§, 9 kap. 1, 2 och 4, 5, 6 §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1 §, rubr. till 4, 8, 9 kap., rubr. närmast före 4 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 25 §, rubr.närmast efter 4 kap. 14 §
Ikraft: 2013-07-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL302/2009 s32, EUTL331/2010 s 120, EGTL193/1983 s1, EUTL164/2009 s42, EUTL115/2013 s1, EUTL115/2013 s18, EUTL176/2010 s42, EUTL176/2010 s1
CELEX-nr: 32009L0065, 32010L0078, 31983L0349, 32009L0049, 32013R0345, 32013R0346,32010L0043, 32010R0583
Ändring, SFS 2013:1052
Rubrik: Lag (2013:1052) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:30, bet. 2013/14:FiU8, rskr. 2013/14:70
Ändring, SFS 2014:486
Rubrik: Lag (2014:486) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 11 §, ny 10 kap. 2 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:558
Rubrik: Lag (2014:558) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nuvarande 2 kap. 17 a, 17 b §§ betecknas 2 kap. 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före nuvarande 2 kap. 17 b § sätts närmast före den nya 2 kap. 17 c §; ändr. 1 kap. 10 §, 13 kap. 1 §; ny 2 kap. 17 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:981
Rubrik: Lag (2014:981) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 10 a §§
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2014:1017
Rubrik: Lag (2014:1017) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2014-12-21
Förarbeten: Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386, direktiv 2013/14/EU
Ändring, SFS 2015:823
Rubrik: Lag (2015:823) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36
Ändring, SFS 2016:58
Rubrik: Lag (2016:58) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:436
Rubrik: Lag (2016:436) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nya 2 kap. 3 b, 3 c §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:892
Rubrik: Lag (2016:892) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nuvarande 2 kap. 17 c § betecknas 2 kap. 17 f §; ändr. 1 kap. 10 §, 2 kap. 19, 21 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 15, 16 a, 18 §§, 12 kap. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 §§, 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 §, rubr. närmast före 12 kap. 1, 7, 11 §§, rubr. närmast före nuvarande 2 kap. 17 c § sätts närmast före den nya 2 kap. 17 f §; nya 2 kap. 17 c, 17 d, 17 e §§, 3 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 8 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 12 kap. 9 a §
Ikraft: 2016-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3, direktiv 2009/65/EG
Ändring, SFS 2017:645
Rubrik: Lag (2017:645) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 11 kap. 3, 7 §§, 12 kap. 1 a, 8 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:690
Rubrik: Lag (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 1 a, 10 §§, 4 kap. 20 §, 7 kap. 3 §; ny 2 kap. 17 g §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1007
Rubrik: Lag (2017:1007) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 20, 20 a §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1143
Rubrik: Lag (2017:1143) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: upph. 2 kap. 10 §; nuvarande 2 kap. 10 a, 11 §§ betecknas 2 kap. 11, 10 §§; ändr. 1 kap. 4, 6 b, 6 d §§, de nya 2 kap. 10, 11 §§, 4 kap. 10 §, 7 kap. 1 §, 12 kap. 1 a , 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 11 §, 4 kap. 24 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2017:1188
Rubrik: Lag (2017:1188) om ändring i lagen (2017:690) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a § i 2017:690
Förarbeten: Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Ändring, SFS 2018:326
Rubrik: Lag (2018:326) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 d §, 4 kap. 11 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:542
Rubrik: Lag (2018:542) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 g §, 4 kap. 10 §, 10 kap. 3, 11 §§, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 1 kap. 5 a §, 5 kap. 24 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §, 5 kap. 24 a
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284
Ändring, SFS 2018:815
Rubrik: Lag (2018:815) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 14 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1790
Rubrik: Lag (2018:1790) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 20 §, 4 kap. 10 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2018:2026
Rubrik: Lag (2018:2026) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2019:279
Rubrik: Lag (2019:279) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15, 18 §§
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200
Ändring, SFS 2019:287
Rubrik: Lag (2019:287) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §; nya 2 kap. 17 h, 17 i, 17 j, 17 k §§, rubr. närmast före 2 kap. 17 h §
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:540
Rubrik: Lag (2019:540) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 d §, 4 kap. 20 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 4 kap. 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 4 kap. 25 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:726
Rubrik: Lag (2019:726) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:1218
Rubrik: Lag (2019:1218) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 d §; nya 5 kap. 26 §, rubr. närmast före 5 kap. 26 §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2021:105
Rubrik: Lag (2021:105) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: upph. 4 kap. 24 §, rubr. närmast före 4 kap. 24 §; ändr. 4 kap. 15, 18 §§, 10 kap. 11 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 18 a §
Ikraft: 2021-03-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:469
Rubrik: Lag (2021:469) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:491
Rubrik: Lag (2021:491) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 10, 11 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2009/65/EG
Ändring, SFS 2021:969
Rubrik: Lag (2021:969) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 g §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2022-02-28
Förarbeten: Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17
Ändring, SFS 2021:1217
Rubrik: Lag (2021:1217) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 15, 18 a §§, 10 kap. 11 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78
Ändring, SFS 2022:195
Rubrik: Lag (2022:195) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 c, 6 d, 7 §§, 2 kap. 12, 14, 15, 15 c §§, 4 kap. 20 §, 10 kap. 11 §, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; nya 1 kap. 8, 9, 9 a §§, 2 kap. 15 d, 15 e, 15 f §§
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:102, bet. 2021/22:FiU18, rskr. 2021/22:185, direktiv 2009/65/EG
Ändring, SFS 2022:673
Rubrik: Lag (2022:673) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 11 kap. 3, 7 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1725
Rubrik: Lag (2022:1725) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 10 §, 5 kap. 15 §, 8 kap. 25 §; ny 4 kap. 16 b §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:8, bet. 2022/23:FiU17, rskr. 2022/23:47, direktiv 2009/65/EG
Ändring, SFS 2022:1755
Rubrik: Lag (2022:1755) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: nuvarande 1 kap. 5 a § betecknas 1 kap. 5 b §; rubr. närmast före 1 kap. 5 a § sätts närmast före 1 kap. 5 b §; ny 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:234
Rubrik: Lag (2023:234) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 4 kap. 8, 10 §§, 12 kap. 1 a, 10 §§, 13 kap. 1 §; ny 4 kap. 10 b §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:65, bet. 2022/23:FiU37, rskr. 2022/23:174
Ändring, SFS 2023:827
Rubrik: Lag (2023:827) om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 12 kap. 9 d §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60