Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:451 · Visa fulltext
Produktsäkerhetslag (2004:451)
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241, EGTL11/2002 s4, EGTL40/1993 s1
CELEX-nr: 32001L0095, 31993R0339
Ändring, SFS 2007:183
Rubrik: Lag (2007:183) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2007-05-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:48, bet. 2006/07:CU23, rskr. 2006/07:133, EGTL11/2002 s4
CELEX-nr: 32001L0095
Ändring, SFS 2009:505
Rubrik: Lag (2009:505) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:842
Rubrik: Lag (2009:842) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
Omfattning: ändr. 39, 44 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1091
Rubrik: Lag (2009:1091) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
Omfattning: nya 5 a, 5 b, 30 a, 30 b §§, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2011:1215
Rubrik: Lag (2011:1215) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
Omfattning: ändr. 1, 4, 11, 12, 27, 30 b, 36 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30, EGTL11/2002 s4, EUTL1888/2009 s14, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32001L0095, 32009R0596, 32008R0765
Ändring, SFS 2022:1118
Rubrik: Lag (2022:1118) om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441