Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:299 · Visa fulltext
Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Upphävd: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:446
Rubrik: Lag (2004:446) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2005:934
Rubrik: Lag (2005:934) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2008:506
Rubrik: Lag (2008:506) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:74
Rubrik: Lag (2009:74) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 10, 18 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2009-03-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163, EUTL309/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0060
Ändring, SFS 2009:362
Rubrik: Lag (2009:362) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225
Ändring, SFS 2013:232
Rubrik: Lag (2013:232) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2014:556
Rubrik: Lag (2014:556) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2015:185
Rubrik: Lag (2015:185) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Ändring, SFS 2017:647
Rubrik: Lag (2017:647) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 10, 18, 21 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g §§; rubr. närmast före 18 d, 18 g §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:417
Rubrik: Lag (2019:417) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:728
Rubrik: Lag (2019:728) om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: ändr. nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; rubr. närmast före 10 a § sätts närmast före 10 b §; nya 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:1026
Rubrik: Lag (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Omfattning: upph.
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60