Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:297 · Visa fulltext
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217, EGTL126/2000 s1, EGTL035/2003 s1
CELEX-nr: 32000L0012, 32002L0087
Ändring, SFS 2004:444
Rubrik: Lag (2004:444) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 7 §, 9 kap 4 §, 12 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:591
Rubrik: Lag (2004:591) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §, 11 kap 1 §; nya 10 kap 31, 32, 33, 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 10 kap 31 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:197
Rubrik: Lag (2005:197) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap 10 §
Ikraft: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190
Ändring, SFS 2005:497
Rubrik: Lag (2005:497) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nya 1 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap 12, 13 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276
Ändring, SFS 2005:932
Rubrik: Lag (2005:932) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 10 kap; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 9 §, 7 kap 4 §, 11 kap 1, 2, §§, 13 kap 1, 10 §§, 15 kap 19 §, 16 kap 1 §, 17 kap 1 §; nytt 10 kap
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:158 och 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74, EUTL24/2004 s1, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32004R0139, 32001R2157
Ändring, SFS 2005:1055
Rubrik: Lag (2005:1055) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap 3, 17 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Ändring, SFS 2006:405
Rubrik: Lag (2006:405) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nya 10 kap 12 a §, 12 kap 9 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230
Ändring, SFS 2006:543
Rubrik: Lag (2006:543) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 7 kap 9 §, 14 kap 2, 6 §§, 17 kap 1 §; nya 3 kap 8 a §, 14 kap 2 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317, EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087, 32005L0001
Ändring, SFS 2006:612
Rubrik: Lag (2006:612) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §, 10 kap 38, 43 §§; nya 12 kap 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 12 kap 21 §
Ikraft: 2006-08-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2006:1387
Rubrik: Lag (2006:1387) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 8 §§, 3 kap 2 §, 6 kap 2, 3, 5 §§, 7 kap 11 §, 9 kap 1 §, 10 kap 37 §, 12 kap 20 §, 13 kap 11 §, 14 kap 2, 6 §§, 15 kap 1 §; rubr. närmast före 13 kap 7 § sätts närmast efter föregående par.; nya 6 kap 4 a, 4 b §§, 13 kap 6 a §, rubr. närmast före 6 kap 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0048
Ändring, SFS 2007:316
Rubrik: Lag (2007:316) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap 25 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:70, bet. 2006/07:CU24, rskr. 2006/07:159
Ändring, SFS 2007:563
Rubrik: Lag (2007:563) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 4 kap 7 §, 6 kap 7 §, 7 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0048
Ändring, SFS 2007:1465
Rubrik: Lag (2007:1465) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 13 kap 1 §
Ikraft: 2008-03-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120, EGTL065/1968 s8, EUTL221/2003 s13
CELEX-nr: 319680151, 32003L0058
Ändring, SFS 2008:7
Rubrik: Lag (2008:7) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 12 kap 17 §; ändr. 10 kap 19, 38 §§, 12 kap 13, 18 §§
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2008:601
Rubrik: Lag (2008:601) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap 22 §§
Ikraft: 2008-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237
Ändring, SFS 2008:913
Rubrik: Lag (2008:913) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §; ny 1 kap 10 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7
Ändring, SFS 2009:361
Rubrik: Lag (2009:361) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 2 §, 10 kap. 3 §, 14 kap. 1, 2, 3, 6 §§; nya 1 kap. 5 a §, 14 kap. 2 b §, 16 kap. 2 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42
CELEX-nr: 32006L0048, 32007L0044, 31985L0611, 32008L0018
Ändring, SFS 2009:504
Rubrik: Lag (2009:504) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:616
Rubrik: Lag (2009:616) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 3 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:148, bet. 2008/09:FiU31, rskr. 2008/09:262, EUTL177/2006 s1, EUTL81/2008 s38
CELEX-nr: 32006L0048, 32008L0024
Ändring, SFS 2009:711
Rubrik: Lag (2009:711) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 12 kap. 18 §; ändr. 10 kap. 1, 18, 19, 20, 22, 23, 38, 40 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26 §§, 17 kap. 1 §; nya 10 kap. 25 a, 25 b, 40 a §§, 12 kap. 7 a, 17, 18, 24 a §§, 17 kap. 1 a §
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298, EUTL310/2005 s1, EUTL24/2004 s1, EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32005L0056, 32004R0139, 32001R2157, 32003R1435
Ändring, SFS 2010:760
Rubrik: Lag (2010:760) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:843
Rubrik: Lag (2010:843) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 9 §
Ikraft: 2010-11-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1530
Rubrik: Lag (2010:1530) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 25 a §, 12 kap. 18 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:1853
Rubrik: Lag (2010:1853) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80
Ändring, SFS 2010:1866
Rubrik: Lag (2010:1866) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57
Ändring, SFS 2011:460
Rubrik: Lag (2011:460) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2011:768
Rubrik: Lag (2011:768) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2011:830
Rubrik: Lag (2011:830) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 16 kap.1 §; ny 6 kap. 3 a §, rubr. närmast före 6 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41, rskr. 2010/11:296
Ändring, SFS 2011:883
Rubrik: Lag (2011:883) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065
Ändring, SFS 2011:898
Rubrik: Lag (2011:898) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 31 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2012:193
Rubrik: Lag (2012:193) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 13 kap. 6 a §, rubr. närmast före 13 kap. 6 a §; ny 13 kap. 6 b §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32010L0078
Ändring, SFS 2012:374
Rubrik: Lag (2012:374) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238, EUTL302/2010 s1
CELEX-nr: 32010R1031
Ändring, SFS 2013:106
Rubrik: Lag (2013:106) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 17 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:165
Rubrik: Lag (2013:165) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 31 §
Ikraft: 2013-04-25 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2012/13:FiU27, rskr. 2012/13:180
Ändring, SFS 2013:231
Rubrik: Lag (2013:231) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 9 §, 12 kap. 9 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:455
Rubrik: Lag (2013:455) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 15 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 8 a §§, 4 kap. 5 §, 10 kap. 1, 20, 23, 25, 25 b, 40, 40 a §§, 15 kap. 7, 17 §§, 17 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2013-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:95, bet. 2012/13:FiU36, rskr. 2012/13:211
Ändring, SFS 2013:743
Rubrik: Lag (2013:743) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 9 §
Ikraft: 2013-11-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2014:487
Rubrik: Lag (2014:487) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 13 kap. 16 §; ny 13 kap. 3 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275
Ändring, SFS 2014:557
Rubrik: Lag (2014:557) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §; ny 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2014:982
Rubrik: Lag (2014:982) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 7 kap. 9, 10, 11 §§, 9 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 5, 8, 10 §§, 3 kap. 2 §, 7 kap. 2 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 37 §, 12 kap. 20 §, 13 kap. 3, 4, 6 a, 6 b, 7, 11 §§, 14 kap. 2, 6 §§, 15 kap. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 16 kap. 1 §, rubr. närmast före 15 kap. 7, 11 §§; nya 6 kap. 2 a, 4 c §§, 10 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, 12 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 13 kap. 6 c §, 15 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 4 c §
Ikraft: 2014-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, direktiv 2013/36/EU, EUTL176/2013 s1, EUTL176/2013 s338
CELEX-nr: 32013R0575, 32013L0036
Ändring, SFS 2015:184
Rubrik: Lag (2015:184) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nuvarande 15 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§ betecknas 15 kap. 1 b, 1 c, 1 d §§; ändr. 1 kap. 5 a §, de nya 15 kap. 1 b, 1 c §§, 15 kap. 8, 9, 11, 14, 18 §§, 17 kap. 1 §, rubr. närmast före 15 kap. 1 §; nya 14 kap. 7 a §, 15 kap. 1 a, 8 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 15 kap. 9 a §
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2015:558
Rubrik: Förordning (2015:558) om ikraftträdande av 13 kap. 6 c och 7 §§ och 15 kap. 15 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ikrafttr. av 13 kap. 6 c, 7 §§, 15 kap. 15 § i 2014:982
Ändring, SFS 2015:1029
Rubrik: Lag (2015:1029) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 6 kap. 2 §, 10 kap. 31 §, 13 kap. 6 b, 16 §§, 15 kap. 1 a §, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 13 kap. 5 § sätts närmast före 13 kap. 4 a §; nya 6 a, 6 b, 15 a, 15 b kap., nya 13 kap. 4 a, 5 a, 6 d, 8 a §§, 14 kap. 1 a §, 15 kap. 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 13 kap. 8 a §
Ikraft: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2016:117
Rubrik: Lag (2016:117) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 12 kap. 7, 7 a §§; ny 12 kap. 1 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Ändring, SFS 2016:346
Rubrik: Lag (2016:346) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 16 kap. 1 §; ny 6 kap. 3 b §, rubr. närmast före 6 kap. 3 b §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:89, bet. 2015/16:FiU30, rskr. 2015/16:179
Ändring, SFS 2016:437
Rubrik: Lag (2016:437) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: nya 10 kap. 8 d, 9 a, 11 a, 11 b §§, 12 kap. 6 d, 9 b, 9 c, 9 d, 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:626
Rubrik: Lag (2016:626) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261
Ändring, SFS 2016:893
Rubrik: Lag (2016:893) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ny 6 kap. 2 b §, rubr. närmast före 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:170, bet. 2016/17:FiU12, rskr. 2016/17:3
Ändring, SFS 2017:231
Rubrik: Lag (2017:231) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197
Ändring, SFS 2017:646
Rubrik: Lag (2017:646) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 14 kap. 2, 6 §§, 15 kap. 1 a, 8 §§
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2017:691
Rubrik: Lag (2017:691) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 1, 3 §§, 15 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2017-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2017:1008
Rubrik: Lag (2017:1008) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 11, 12 §§
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2017:1186
Rubrik: Lag (2017:1186) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Ändring, SFS 2017:1342
Rubrik: Lag (2017:1342) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §; nya 6 kap. 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2018-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120
Ändring, SFS 2018:327
Rubrik: Lag (2018:327) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:725
Rubrik: Lag (2018:725) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 12 kap. 1, 2, 5, 6 d, 7, 7 a, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 10, 11 a, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 29 §§, 13 kap. 1, 10 §§, 15 kap. 19 §; nya 12 kap. 12 a, 12 b §§, rubr. närmast före 12 kap. 12 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:817
Rubrik: Lag (2018:817) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 17 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1397
Rubrik: Lag (2918:1397) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 8 kap. 5 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §; ny 6 a kap. 7 a §, rubr. närmast före 6 a kap. 7 a §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2018:1680
Rubrik: Lag (2018:1680) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 9 §, 10 kap. 35, 36 §§, 11 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 9 §, 10 kap. 35 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1791
Rubrik: Lag (2018:1791) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25
Ändring, SFS 2019:416
Rubrik: Lag (2019:416) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2019-07-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:727
Rubrik: Lag (2019:727) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 13 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2019:757
Rubrik: Lag (2019:757) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:1248
Rubrik: Lag (2019:1248) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §; ny 15 kap. 15 a §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2020:671
Rubrik: Lag (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1, 10 §§; nytt 10 a kap.
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346
Ändring, SFS 2020:907
Rubrik: Lag (2020:907) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:173, bet. 2020/21:KU4, rskr. 2020/21:17
Ändring, SFS 2020:991
Rubrik: Lag (2020:991) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 10 kap. 10, 16 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51
Ändring, SFS 2020:1025
Rubrik: Lag (2020:1025) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60
Ändring, SFS 2020:1209
Rubrik: Lag (2020:1209) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §, 6 b kap. 4 §, 8 kap. 6 §, 13 kap. 2, 6 a §§, 15 kap. 1, 1 a §§; nya 13 kap. 2 a §, 14 kap. 2 c §
Ikraft: 2020-12-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2020:1215
Rubrik: Lag (2020:1215) om ändring i lagen (2020:671) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 § i 2020:671
Förarbeten: Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2021:470
Rubrik: Lag (2021:470) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324, direktiv 2014/59/EU
Ändring, SFS 2021:492
Rubrik: Lag (2021:492) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, direktiv 2013/36/EU
Ändring, SFS 2022:674
Rubrik: Lag (2022:674) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 14 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:804
Rubrik: Lag (2022:804) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: ändr. 15 kap. 1 a §
Ikraft: 2022-07-08 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:76, bet. 2021/22:FiU37, rskr. 2021/22:332
Ändring, SFS 2022:1649
Rubrik: Lag (2022:1649) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Omfattning: upph. 10 kap. 25 a §, 12 kap. 18 §; nuvarande 10 kap. 25 b § betecknas 10 kap. 25 a §; ändr. 10 kap. 1, 19, 20, 22, 25, den nya 25 a, 26 §§, 11 kap. 1 §, 12 kap. 1, 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 10 kap. 26 §; nya 10 kap. 30 a, 30 b, 30 c, 30 d, 30 e, 30 f, 30 g, 30 h, 30 i, 30 j, 30 k, 30 l §§, rubr. närmast före 10 kap. 30 a, 30 g §§
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37