Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1192 · Visa fulltext
Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2007-11-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:16, bet. 2004/05:SfU6, rskr. 2004/05:80
Ändring, SFS 2007:807
Rubrik: Förordning (2007:807) om ikraftträdande av lagen (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
Omfattning: ikrafttr. av 2004:1192